Korogaru Iwa, Kimi ni Asa ga Furu

More information
Length 04:37
Composer Masafumi Gotoh
Writer