Reizouko no Roku Demo Nai Joke - 冷蔵庫のろくでもないジョーク

More information
Length 02:26
Composer Masafumi Gotoh; Kiyoshi Ijichi
Writer Masafumi Gotoh